27 kwi '21

Trwa rekrutacja do  projektu CAREER TURN!

Trwa rekrutacja do  projektu CAREER TURN!

Trwa rekrutacja do  projektu Career Turn – bezpłatnego wsparcia skierowanego do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia.

Co oferujemy w ramach projektu?

– dwutygodniowe warsztaty pozwalające beneficjentom zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne;

– indywidualne wsparcie coachów i mentorów;

– doskonalenie znajomości praktycznej języka angielskiego

– przygotowanie i wsparcie w procesach rekrutacyjnych;

– certyfikat potwierdzający osiągnięte kwalifikacje.

 

Tegoroczna edycja projektu rozpoczyna się 2 sierpnia.

Aplikować można poprze formularz zgłoszeniowy https://www.stellavirium.org/aplikuj-2/  do 18 lipca.

Więcej informacji można znaleźć na stronie.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę