19 wrz '13

VI EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ PREZESA NBP ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSK

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Coroczny Konkurs na najlepszą pracę magisterską to jedna z cyklicznych inicjatyw Narodowego Banku Polskiego mająca na celu pobudzanie zainteresowania młodych ludzi kwestiami ekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.
Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie między 1.01.2012 r. a 31.12.2012 r.
Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy, a także instytucje i promotorzy za zgodą autora.
Konkurs co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest systematycznie wzrastająca liczba nadsyłanych prac. Ich oceny dokona Kapituła, która w tegorocznej edycji obradować będzie w składzie:
• Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły,
• Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak – Członek Kapituły,
• Prof. dr hab. Józef Kolonko – Członek Kapituły,
• Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – Członek Kapituły,
• Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Członek Kapituły,
• Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka – Członkini Kapituły.
Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna:
• Pierwszą nagrodę, w formie Nagrody Prezesa NBP, w wysokości 10.000 zł,
• Drugą nagrodę w wysokości 7.000 zł,
• Trzecią nagrodę w wysokości 5.000 zł,
oraz dwa Wyróżnienia w wysokości po 3.000 zł.

Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wskazówki praktyczne znajdują się na stronie www.nbp.pl/magisterska.
Prace można nadsyłać do 30 września 2013 r. na adres:
Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską
O przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na grudzień 2013 r.

Partnerami VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych są: Prof. Michał Kleiber, Prezes PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlament Studentów RP, Rzeczpospolita, Newsweek, Forbes, Radio PiN, ObserwatorFinansowy.pl.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę