6 lis '20

VIII edycja konkursu „Etyka w finansach”

VIII edycja konkursu „Etyka w finansach”

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VIII polską edycję konkursu „Etyka w finansach”.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniem etyki w sektorze finansowym. Jego ideą jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. Dziś – w czasach przyśpieszonego budowania kapitalizmu, kryzysów finansowych i wyzwań roku 2020 – refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, jest niezwykle potrzebna.

 

Konkurs daje szansę podzielenia się pasją do wykonywanej pracy, efektami badań naukowych, obserwacjami, a także pomysłami na ulepszenie systemu. Jak co roku, zadaniem konkursowym jest napisanie eseju. Pula nagród w Konkursie wynosi 30 tys. zł.

Więcej informacji: https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 11 stycznia 2021 r. (formularz dostępny: https://rejestracjazbp.pl/konkurs/)

Termin nadsyłania esejów upływa 1 marca 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2021 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

 


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę