18 sty '23

Webinar „Podsumowanie 2022 r. na rynku kredytów i pożyczek w Polsce”

Webinar „Podsumowanie 2022 r. na rynku kredytów i pożyczek w Polsce”

Szanowni Państwo,

W imieniu Biura Informacji Kredytowej serdecznie zapraszam na webinar „Podsumowanie 2022 r. na rynku kredytów i pożyczek w Polsce”, który odbędzie się 26 stycznia 2023 r. o godz. 11:30 na MS Teams.

Gospodarzem webinaru będzie dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu BIK.

Podczas spotkania, które jest zaplanowane na ok. 60 minut, zostaną zaprezentowane:

• Wyniki sprzedaży kredytów dla osób prywatnych,
• Trendy i zjawiska w różnych segmentach kredytów i pożyczek,
• Pogłębiona analiza sytuacji w kredytach mieszkaniowych,
• Jakość portfeli kredytów i pożyczek,
• Prognozy BIK na 2023 r.

Aby wziąć udział, wystarczy kliknąć w link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTA2NmU1YzQtMTI0ZC00MTAyLWE2ZTUtODMyOTdiOWUzOTM3%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22f2871815-01ea-45c0-a64b-82e189df602c%22%2C%22Oid%22%3A%2201a3cbf6-5264-4867-a151-f5df6d1322a5%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę