8 lis '12

Weź udział w bezpłatnym Konkursie. Sprawdź, jak zarządza się bankiem!

Konkurs BANRISK – Liga Akademicka

Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.
Celem projektu jest umożliwienie zdolnym i ambitnym studentom zapoznania się z praktyką zarządzania bankiem, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem, tak aby ich kompetencje były odpowiednie do potrzeb rynku pracy.
W Konkursie wezmą udział 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów wzwyż, z kierunków o profilu bankowo-finansowym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2011/2012: minimum 4,00 (w skali 2-5)) i aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 listopada 2012 r.

NA CZYM POLEGA KONKURS?
Każdy zespół zarządza odrębnym, wirtualnym bankiem, zgodnie z przyjętą strategią i misją. W ramach dziesięciu decyzji stawia czoła zmieniającemu się (wspólnemu dla wszystkich banków) środowisku makroekonomicznemu. Dzięki temu uczestnicy odbywają intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności poszczególnych produktów oraz działalności banku jako całości. Konkurs wygrywa zespół, którego bank uzyska najwyższą cenę akcji na wirtualnej giełdzie.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA
• Sprawdzenie się w roli menedżera zarządzającego bankiem
• Poznanie i zrozumienie zintegrowanego systemu zarządzania finansowego bankiem
• Intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności banku
• Przełożenie wiedzy nabywanej na uczelni na praktykę zarządzania bankiem
• Rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji i pracy w zespole
• Rozwój kariery zawodowej i wzmocnienie swojego cv
• Podniesienie swojej wartości jako przyszłego pracownika banku
• Sprawdzenie się w rywalizacji konkursowej
• Prestiż reprezentowania swojej uczelni

WIĘCEJ INFORMACJI
www.szkola-ryzyka.pl

KONTAKT
Joanna Grobelny – Menedżer Konkursu
tel.: 22 826 99 24 wew. 105, 694 907 205, faks: 22 201 21 13
e-mail: banrisk@szkola-ryzyka.pl

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Biura Karier WSZiB (al. Kijowska 14, pok. 212)


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę