21 paź '14

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE BADAWCZYM

Jeśli interesujesz się tematyką rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć i nowoczesnymi technologiami oraz masz mniej niż 30 lat, zgłoś się do udziału w projekcie badawczym prowadzonym przez Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów działające w Polskiej Akademii Nauk (www.maths.com.pl). Udział w projekcie badawczym może zostać zaliczony za zgodą dziekana jako praktyka zawodowa.

Projekt dotyczy wirtualnych rynków predykcyjnych, czyli narzędzia bazującego na tzw. mądrości tłumu (crowdsourcing), służącego m.in. do:
 prognozowania prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych zdarzeń,
 monitorowania przebiegu projektów oraz przewidywania ich wyników,
 oceny potencjału innowacyjnych produktów przeznaczonych do wdrożenia na rynek.

Zadania projektowe:
 udział w badaniach nad ideą crowdsourcingu,
 udział w badaniach nad zastosowaniami wirtualnych rynków predykcyjnych,
 ocena potencjału wybranych nowoczesnych technologii.

Do udziału w projekcie nie jest wymagane doświadczenie w pracy badawczej, wystarczy ogólna kultura umysłowa i zaangażowanie.

Projekt rozpocznie się 17 listopada 2014 roku i potrwa do 10 kwietnia 2015 roku. Udział w projekcie odbywa się wyłącznie w formie pracy zdalnej. Minimalny czas udziału to 9 tygodni po 10 godzin tygodniowo.

Obok zdobycia cennego doświadczenia w innowacyjnym projekcie badawczym oraz wiedzy na temat rynków predykcyjnych, uzyskasz także zaświadczenie potwierdzające Twój udział
.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.maths.com.pl/ProjektBadawczyWRP.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji zawierających CV oraz list motywacyjny na adres mailowy kontakt.wrp@maths.com.pl do 14 listopada 2014 r.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę