20 wrz '16

WIOSENNA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI

WIOSENNA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI to nowy projekt rynku pracy, w ramach, którego wspieramy rozwój osobisty i zawodowy młodych mieszkańców i słuchaczy studiów niestacjonarnych z terenu Małopolski, mających trudności w znalezieniu pracy. Oferujemy szeroki wachlarz aktywności, twórcze środowisko ludzi z pasją oraz przestrzeń do samorealizacji.

Inicjatorem projektu jest Stowarzyszenie WIOSNA – lider wśród organizacji pozarządowych, organizator ogólnopolskich programów społecznych, takich jak: SZLACHETNA PACZKA czy AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Do tej pory zrealizowaliśmy trzy duże projekty aktywizacji zawodowej, w których pomogliśmy osobom wchodzącym lub powracającym na rynek pracy przełamać bariery długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności czy wieku. Współpraca z nami oznacza możliwość zbudowania relacji z najlepszymi firmami i specjalistami w wielu dziedzinach.

W ramach projektu przygotowaliśmy dla Ciebie:
• 5- lub 6-miesięczny płatny staż zawodowy z perspektywą zatrudnienia,
• cykl warsztatów oraz szkoleń rozwojowych i specjalistycznych, dzięki którym zdobędziesz nowe kwalifikacje i kompetencje cenione na rynku pracy,
• kompleksowe wsparcie specjalistów, którzy pomogą Ci stworzyć m.in. Twój indywidualny plan ścieżki zawodowej,
• wsparcie specjalistów i asystentów w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego,
• możliwość zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia i pomoc w formalnościach.
Zapraszamy Cię do projektu, jeśli:
• jesteś osobą niepracującą między 18. a 29. rokiem życia,
• masz chorobę układu oddechowego lub krążenia,
• posiadasz ważne orzeczenie o niepełnosprawności i schorzenie związane z układem oddechowo-krążeniowym,
• możesz zgłosić się również jeśli nie posiadasz orzeczenia a mieszkasz na obszarach wiejskich Małopolski (poza strefą metropolii krakowskiej) i jesteś osobą niepracującą między 18. a 29. rokiem życia.

Zgłoś się już teraz – rekrutacja trwa! Aby dowiedzieć się jak dołączyć do projektu WIOSENNA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI wejdź na stronę www.rynekpracy.wiosna.org.pl/akademia


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę