18 cze '13

„Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
zaprasza na warsztaty

pn. „Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł”

Tematyka:
– planowanie, wyznaczanie celów i zarządzanie czasem
– bilans własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych,
– elementy biznes planu,
– analiza szans i zagroŜeń realizacji przedsięwzięcia,
– formalności związane z rejestracją firmy
– instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości

Warsztaty odbędą się w dniach 1 – 3 lipca 2013 r. w godz. 10.00 – 14.00
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1,
Sala Spotkań Grupowych (006)

Aby wziąć udział w zajęciach należy umówić się na spotkanie z doradcą
zawodowym – osobiście, Pl. Na Stawach 1, sala 003, lub telefonicznie:
12 42 40 738.

Warsztaty są bezpłatne. Zapraszamy!


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę