10 mar '09

Własność intelektualna w przedsiębiorstwie. Skuteczna ochrona gwarante

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt zaprosić do udziału
w konferencji:
„Własność intelektualna w przedsiębiorstwie.
Skuteczna ochrona gwarantem sukcesu”
Ogólnopolska konferencja, organizowana pod patronatem dr Alicji Adamczak – Prezesa
Urzędu Patentowego RP, uroczyście zainauguruje projekt „WIDOK – Własność Intelektualna:
Doceniam, Ochraniam, Korzystam”, wdrażany przez MARR S.A. Podstawowym celem
projektu jest upowszechnienie korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej oraz
popularyzacja metod i możliwości jej ochrony.
W trakcie konferencji przedstawione zostaną między innymi zagadnienia ochrony znaków
towarowych i patentów obowiązujące w UE, możliwości ochrony innowacyjnych rozwiązań
w rodzimych firmach oraz zasady uczestnictwa w projekcie WIDOK, w ramach którego
MARR S.A. zaprasza na bezpłatne seminaria i konsultacje rzeczników patentowych.
Konferencja „Własność intelektualna w przedsiębiorstwie. Skuteczna ochrona gwarantem
sukcesu” – 18 marca 2009 r. godz. 9.00 Kraków, Hotel Andel’s, ul. Pawia 3

KONTAKT: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalna S.A.
Departament Zarządzania Projektami i Programami
ul. Kordylewskiego 11, 31 – 542 Kraków
osoba do kontaktu: Bogumiła Kowalik, bogumila.kowalik@marr.pl
tel. 012 617 66 19, fax 012 617 66 66


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę