6 mar '15

Wolontariat Europejski

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie (Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy) jest akredytowaną instytucją wysyłającą na Wolontariat Europejski (European Voluntary Service) w programie Erasmus plus sektor Młodzież.

Program jest skierowany do osób w wieku 17-30 lat. Wolontariat trwa od 2 do 12 miesięcy (lub wolontariat krótkoterminowy 1-5 tygodni). Wolontariusz może wyjechać do krajów UE oraz krajów partnerskich. Wolontariat polega na pracy na rzecz społeczności lokalnej w organizacji publicznej lub pozarządowej. Tematy wolontariatu są różnorodne.
Wolontariusz ma zapewnioną podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, naukę języka oraz kieszonkowe. Pracuje maksymalnie 38 godzin tygodniowo.

Wolontariat daje możliwość zdobycia kompetencji wpływających na rozwój zawodowy, poznania innej kultury, zawarcia nowych przyjaźni.
Formalności są uproszczone.

W 2015 roku wyznaczone są dwa terminy składania wniosków do Narodowej Agencji: 30 kwietnia i 1 października.

Kontakt:
Sylwia Wawrzyk
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
Małopolska Wojewódzka Komenda OHP
s.wawrzyk@ohp.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę