11 lip '17

WOLONTARIAT W FUNDACJI UNIWERSYTET DZIECI: OPIEKUN SPECJALIZACJI

WOLONTARIAT W FUNDACJI UNIWERSYTET DZIECI:
OPIEKUN SPECJALIZACJI NA KIERUNKU NAUKA DO KWADRATU
POSZUKUJEMY OPIEKUNÓW NA SPECJALIZACJĘ:
„GRY KOMPUTEROWE, CZYLI JAK POMÓC PRZEZ ROZRYWKĘ?”

DLA KOGO:
– studenci,ZADANIA OPIEKUNA SPECJALIZACJI:
– uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym na początku semestru,
– obecność na zajęciach Uniwersytetu Dzieci w ustalonej ilości spotkań w ramach
– licealiści,
-osoby pracujące.
specjalizacji, na wykładzie wprowadzającym oraz pokazie podsumowującym, a także na warsztatach kompetencyjnych dla studentów na kierunku Nauka do Kwadratu (w soboty),
– ewaluacja zajęć, wprowadzanie ocen i listy obecności dzieci do systemu,
– aktywny udział w pracy grupowej ze studentami Uniwersytetu Dzieci podczas zajęć,
-robienie zdjęć podczas zajęć i przesyłanie ich koordynatorowi,
– pomoc w integracji grupy na pierwszych zajęciach,
-odbiór i dostarczanie materiałów do zajęć (na zajęcia, a następnie do biura Fundacji), pomoc w zakupie potrzebnych na zajęcia materiałów.
– pomoc prowadzącemu w przygotowaniu pokazu na zakończenie seminarium.
CZEGO OCZEKUJEMY:
– inicjatywy i reagowania w bieżących sytuacjach,
– kreatywności i aktywności,
– odpowiedzialności.
KORZYŚCI:
– zdobycie doświadczenia na gruncie edukacji nieformalnej,
– poznawanie Metody Pytań i Doświadczeń poprzez pracę projektową,
-szkolenia: metoda projektowa, integrowanie grupy,
– udział w procesie popularyzacji nauki wśród dzieci,
-spotkania z naukowcami i ciekawymi osobami, zajęcia w miejscach na co dzień niedostępnych,
-zdobycie wiedzy z zakresu ewaluacji zajęć,
-rozwinięcie kompetencji społecznych: komunikacji, współpracy i rozwiązywania problemów, asertywności,
-zdobycie umiejętności zarządzania czasem,
– zdobycie doświadczenia w pracach administracyjnych,
-zaświadczenia, referencje, zaświadczenie z rekomendacją prowadzącego oraz koordynatora kierunku,
-poznanie głębiej nowej dziedziny nauki, udział w fascynujących zajęciach z naukowcami.

ORGANIZATOR:
Fundacja Uniwersytet Dzieci – organizacja non profit działająca na rzecz edukacji. Od 2007 r. współpracuje z uczelniami wyższymi i zaprasza dzieci na wykłady i warsztaty, które pomagają im odkryć i zrozumieć świat.

Chcesz do nas dołączyć? Wyślij e-mail na adres:
wolontariat_krakow@ud.edu.pl,
w tytule wiadomości wpisz:
„Gry komputerowe – Nauka do kwadratu”.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę