10 lip '17

WOLONTARIAT W FUNDACJI UNIWERSYTET DZIECI:

WOLONTARIAT W FUNDACJI UNIWERSYTET DZIECI:
OPIEKUN SPECJALIZACJI NA KIERUNKU MISTRZ I UCZEŃ
POSZUKUJEMY OPIEKUNÓW NA SPECJALIZACJE:
„PROJEKTOWANIE GIER – ODKRYWAMY JAKĄ MOC MA POMYSŁ?”
ORAZ
„PROGRAMOWANIE W JAVASCRIPT – JAK STWORZYĆ WŁASNY SYSTEM SZYFROWANIA WIADOMOŚCI?”

DLA KOGO:
-studenci,
– licealiści,
-osoby pracujące.
ZADANIA OPIEKUNA SPECJALIZACJI:
– uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym na początku semestru,
-obecność na zajęciach Uniwersytetu Dzieci – 8 razy w soboty (5 zajęć w ramach wybranej specjalizacji, w tym pokaz podsumowujący; 2 wykłady na kierunku Mistrz i Uczeń, warsztaty kompetencyjne w semestrze),
-ewaluacja zajęć, wprowadzanie ocen i listy obecności dzieci do systemu,
– aktywny udział w pracy grupowej ze studentami Uniwersytetu Dzieci podczas zajęć,
– robienie zdjęć podczas zajęć i przesyłanie ich koordynatorowi,
– pomoc w integracji grupy na pierwszych zajęciach,
– odbiór i dostarczanie materiałów do zajęć (na zajęcia, a następnie do biura Fundacji), pomoc w zakupie potrzebnych na zajęcia materiałów.
– pomoc prowadzącemu w przygotowaniu pokazu na zakończenie seminarium.
CZEGO OCZEKUJEMY:
-inicjatywy i reagowania w bieżących sytuacjach,
-kreatywności i aktywności,
-odpowiedzialności.
KORZYŚCI:
– zdobycie doświadczenia na gruncie edukacji nieformalnej,
– poznawanie Metody Pytań i Doświadczeń poprzez pracę projektową,
– szkolenia: metoda projektowa, integrowanie grupy,
-udział w procesie popularyzacji nauki wśród dzieci,
-spotkania z naukowcami i ciekawymi osobami, zajęcia w miejscach na co dzień niedostępnych,
– zdobycie wiedzy z zakresu ewaluacji zajęć,
– rozwinięcie kompetencji społecznych: komunikacji, współpracy i rozwiązywania problemów, asertywności,
– zdobycie umiejętności zarządzania czasem,
– zdobycie doświadczenia w pracach administracyjnych,
-zaświadczenia, referencje, zaświadczenie z rekomendacją prowadzącego oraz koordynatora kierunku,
– poznanie głębiej nowej dziedziny nauki, udział w fascynujących zajęciach z naukowcami.
ORGANIZATOR:
Fundacja Uniwersytet Dzieci – organizacja non profit działająca na rzecz edukacji. Od 2007 r. współpracuje z uczelniami wyższymi i zaprasza dzieci na wykłady i warsztaty, które pomagają im odkryć i zrozumieć świat.

Chcesz do nas dołączyć? Wyślij e-mail na adres: wolontariat_krakow@ud.edu.pl, w tytule wiadomości wpisz: „Projektowanie gier – Mistrz i Uczeń” lub „Programowanie w JavaScript – Mistrz i Uczeń” – w zależności, która specjalizacja Cię bardziej interesuje.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę