8 wrz '16

Wolontariuszy do realizacji projektu „MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2016”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ZAPRASZA

Wolontariuszy do realizacji projektu
„MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2016”
w dniu 30 września 2016 roku

„Małopolska Noc Naukowców” to organizowane od 10 lat wydarzenie, które ma na celu przede wszystkim ukazanie uczestnikom ciekawych aspektów pracy naukowców. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Program zawiera ponad 1 400 wydarzeń z różnorodnych dziedzin nauki realizowanych przy współpracy z instytucjami partnerskimi, tj. uczelniami, instytucjami naukowymi oraz małopolskimi firmami.
W tym roku „Małopolska Noc Naukowców 2016” odbędzie się w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Niepołomicach, Skawinie i Andrychowie.
Szczegółowe informacje na temat „Małopolskiej Nocy Naukowców” znajdują się na stronie:

http://www.nocnaukowcow.malopolska.pl/

Zapraszamy
50 osób do pomocy w realizacji projektu
„Małopolska Noc Naukowców 2016”
w formie wolontariatu
w instytucjach partnerskich wydarzenia

Zakres zadań w dniu wydarzenia – 30 września 2016 roku m.in.:
• wsparcie organizacyjno-porządkowe w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia działań realizowanych w ramach „Małopolskiej Nocy Naukowców 2016”,
• pomoc przy dystrybucji materiałów promocyjnych,
• udzielanie informacji o poszczególnych wydarzeniach realizowanych w ramach projektu „Małopolska Noc Naukowców 2016”,
• dystrybucja ankiety ewaluacyjnej, przygotowanej przez koordynatora projektu – Departament Rozwoju Gospodarczego.
Miejsce odbywania wolontariatu: Kraków, w godzinach od 15:00 do 24:00.

CO ZYSKUJESZ ?
Możliwość uczestnictwa w projekcie „Małopolska Noc Naukowców 2016” oraz:
• spotkania ciekawych ludzi, naukowców, autorytetów w swoich dziedzinach, ludzi
o niezwykłych zainteresowaniach;
• zobaczenia miejsc zwykle niedostępnych dla ogółu społeczeństwa;
• poszerzenia wiedzy;
• zdobycia doświadczenia przy organizacji tego typu przedsięwzięcia;
• otrzymania zaświadczenia z odbycia wolontariatu w ramach projektu „Małopolska Noc Naukowców 2016”;
• interesującą i niecodzienną pozycję do własnego CV;
• spędzenia wolnego czasu w miłym nastroju i w atmosferze zabawy.
Jeśli jesteś zainteresowany i masz ukończone 18 lat

Podania i CV prosimy przesyłać do dnia 23 września 2016 roku
na adres Dagmara.Wdowicz@umwm.pl
w temacie prosimy wpisywać: „Małopolska Noc Naukowców 2016”.

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Rekrutacja wolontariuszy: Departament Organizacji, Zespół Rozwoju Pracowników, Dagmara Wdowicz,
tel. 012/63 03 146, e-mail: Dagmara.Wdowicz@umwm.pl
Realizacja projektu: Departament Rozwoju Gospodarczego, Zespół ds. Współpracy Gospodarczej, Agnieszka Florek, tel. 012/63 03 370, e-mail: Agnieszka.Florek@umwm.pl

Dokumenty aplikacyjne: podanie i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 2135 z późn. zm.)”.
Informujemy, że kontaktować się będziemy wyłącznie z wybranymi osobami. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie zwraca. Podania niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę