28 lip '17

Wolontariuszy do realizacji projektu „MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2017”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ZAPRASZA w dniu 29 września 2017 roku

Wolontariuszy do realizacji projektu
„MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2017”

„Małopolska Noc Naukowców” to organizowane od 11 lat wydarzenie, które ma na celu przede wszystkim ukazanie uczestnikom ciekawych aspektów pracy naukowców. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Program zawiera ponad 1 400 wydarzeń z różnorodnych dziedzin nauki realizowanych przy współpracy z instytucjami partnerskimi, tj. uczelniami, instytucjami naukowymi oraz małopolskimi firmami. Wśród aktywności proponowanych przez współorganizatorów są m.in. warsztaty, pokazy, demonstracje, eksperymenty, wykłady, konkursy, quizy, gry i zabawy. Małopolska Noc Naukowców cieszy się wielką popularnością i budzi niesłabnące zainteresowanie wśród uczestników.
Wydarzenie odbywa się 7 miastach Regionu – Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Chrzanowie, Niepołomicach, Skawinie i Andrychowie. Program Małopolskiej Nocy Naukowców przygotowywany jest przez instytucje partnerskie, w tym: szkoły wyższe, instytuty naukowe, centra badawcze przedsiębiorstw, szkoły średnie i instytucje popularyzujace naukę. Szczegółowe informacje na temat „Małopolskiej Nocy Naukowców” znajdują się na stronie: http://www.nocnaukowcow.malopolska.pl/.

Zapraszamy
60 osób do pomocy w realizacji projektu
„Małopolska Noc Naukowców 2017”
w formie wolontariatu
w instytucjach partnerskich wydarzenia

Zakres zadań w dniu wydarzenia – 29 września 2017 roku m.in.:
• wsparcie organizacyjno-porządkowe w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia działań realizowanych w ramach „Małopolskiej Nocy Naukowców 2017”,
• pomoc przy dystrybucji materiałów promocyjnych,
• udzielanie informacji o poszczególnych wydarzeniach realizowanych w ramach projektu „Małopolska Noc Naukowców 2017”,
• dystrybucja ankiety ewaluacyjnej, przygotowanej przez koordynatora projektu – Departament Rozwoju Gospodarczego.
Miejsce odbywania wolontariatu: Kraków, w godzinach od 15:00 do 24:00.
Dlaczego warto?
• możesz spotkać ciekawych ludzi, naukowców, autorytety w swoich dziedzinach, ludzi
o niezwykłych zainteresowaniach;
• możesz zobaczyć miejsca niedostępnych dla ogółu społeczeństwa;
• możesz poszerzyć wiedzę;
• możesz zdobyć doświadczenie przy organizacji tego typu przedsięwzięcia;
• otrzymasz zaświadczenie z odbycia wolontariatu w ramach projektu „Małopolska Noc Naukowców 2017”;
• zyskasz interesującą i niecodzienną pozycję do własnego CV;
• spędzisz wolny czas w miłym nastroju i w atmosferze zabawy.
Jeśli jesteś zainteresowany i masz ukończone 18 lat
Podania i CV prosimy przesyłać do dnia 18 września 2017 roku
na adres Dagmara.Wdowicz@umwm.pl
w temacie prosimy wpisywać: „Małopolska Noc Naukowców 2017”.

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Rekrutacja wolontariuszy: Departament Organizacji, Zespół Rozwoju Pracowników, Dagmara Wdowicz,
tel. 012/63 03 146, e-mail: Dagmara.Wdowicz@umwm.pl
Realizacja projektu: Departament Rozwoju Gospodarczego, Zespół ds. Współpracy Gospodarczej, Agnieszka Florek, tel. 012/63 03 370, e-mail: Agnieszka.Florek@umwm.pl

Dokumenty aplikacyjne: podanie i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 2135 z późn. zm.)”.
Informujemy, że kontaktować się będziemy wyłącznie z wybranymi osobami. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie zwraca. Podania niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę