3 paź '20

“Wróć z POWERem!”- bezpłatny projekt dla powracających z zagranicy.

“Wróć z POWERem!”- bezpłatny projekt dla powracających z zagranicy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w lipcu 2020 rozpoczął rekrutację do nowego projektu dla osób powracających z zagranicy. “Wróć z POWERem!” to “młodszy brat” projektu “Nowy Start w Małopolsce”. Młodszy, bo skierowany do osób przed 30. rokiem życia. W tym projekcie WUP chce pomóc 700 młodym mieszkańcom regionu.

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.
Sprawdź czy możesz być uczestnikiem projektu Wróć z POWERem! – wypełnij ankietę (otwarcie nowej strony).

CO?

Bezpłatne usługi:

  • doradztwo zawodowe – doradca zawodowy pomaga zidentyfikować posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary które warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego działania tak by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;
  • konsultacje – konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej);
  • usługi specjalistyczne – doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnictwo psychologiczne;
  • tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych dotyczących nabytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.
  • punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać z komputera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, wypełnić wnioski/formularze do innych instytucji/projektów itp.
    sesje mastermind – sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.

GDZIE?

Możesz się z nami spotkać w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach WUP Kraków.

Jesteś z innej miejscowości? – zadzwoń i zapytaj gdzie są dyżury mobilne.

  • Telefon: 515-995-474, 12 619 84 57
  • e-Mail: powrotywup-krakow.pl

Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę