18 cze '13

Wsiądź do Małopolskiego Pociągu do „Kariery”!

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
zaprasza:

Wsiądź do Małopolskiego Pociągu do „Kariery”!

Taki tytuł noszą spotkania filmowo-dyskusyjne, organizowane przez
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa
małopolskiego do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się:

21 czerwca 2013 roku w godz. 10.00 – 12.00 pn.: „Poczucie własnej
wartości”

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Krakowie, Plac Na Stawach 1, sala 006 (parter)
Jest to dwugodzinne spotkanie filmowo-dyskusyjne, na którym omówiony
zostaną źródła i strategie rozwoju poczucia własnej wartości oraz
zagadnienie asertywności.

Na spotkanie moŜna zapisywać się osobiście w Centrum Informacji i
Planowania Kariery Zawodowej, Plac Na Stawach 1, pok. 003, telefonicznie
12 42 40 738 lub drogą elektroniczną: centrum@wup-krakow.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy!


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę