16 wrz '13

Wyniki konkursu IBE na prace magisterskie

Wygrała praca magisterska z uniwersytetu w Lublinie
I miejsce w konkursie na prace magisterskie, organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych, otrzymała absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pani Anna Wankiewicz.
Do konkursu zgłosili się absolwenci różnych kierunków z całej Polski. Uwagę jury przyciągnęła praca pani Anny Wankiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Jej praca dyplomowa pt. „Otwartość na doświadczenie i kontrola wolicjonalna studentów uczestniczących w Programie Erasmus” została najwyżej oceniona przez jurorów, otrzymując I miejsce w konkursie.
Równie wysoko została nagrodzona praca pani Alicji Kowalczyk-Góry z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Magistrantka kierunku pedagogicznego o specjalności „Pedagogika dorosłych” napisała ciekawą pracę pt. „Sytuacja kobiet bezrobotnych reprezentujących grupę wiekową powyżej pięćdziesięciu lat. Studium indywidualnych przypadków beneficjentek programu 50+”.
III miejsce zajęła także magister pedagogiki, pani Aleksandra Ciesielska, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. „Blog jako portfolio uczenia się kompetencji społecznych. Studium przypadku”.
Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy, a fragmenty ich prac zostaną opublikowane
w kwartalniku "Edukacja. Studia, Badania, Innowacje", wydawanym przez Instytut Badań Edukacyjnych.
Zwycięskie prace poruszają tematykę związaną z procesem zdobywania nowych kwalifikacji
i przedstawiają jak proces ten wygląda obecnie z perspektywy społecznej, indywidualnej. Najtrafniej wpisywały się w cel konkursu, jakim było wyłonienie najlepszych prac magisterskich dotyczących idei uczenia się przez całe życie w kontekście zdobywania oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji.
W jury zasiadali przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych: dr hab. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider projektu KRK, Natalia Skipietrow, rzecznik prasowy, a także eksperci, którzy współpracują przy projekcie Krajowych Ram Kwalifikacji: prof. Ewa Chmielecka ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. Zbigniew Marciniak
z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Łukasz Sienkiewicz ze Szkoły Głównej Handlowej.

Konkurs na prace magisterskie, dotyczące idei uczenia się przez całe życie w kontekście zdobywania nowych kwalifikacji, to część projektu „Kwalifikacje po europejsku”, którego głównym celem jest opracowanie Polskiej Ramy Kwalifikacji, czyli systemu opisywania efektów uczenia się, potwierdzającego rzeczywiste kompetencje zdobyte nie tylko w szkole czy na kursach, ale także w pracy lub życiu codziennym.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę