6 lut '09

Youth Business Poland

Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji Youth Business Poland – Ogólnopolskiego Programu Mentoringowego dla Młodych Przedsiębiorców

Młodzi przedsiębiorcy nie muszą pozostać sami w wielkim świecie biznesu. Jeśli masz ciekawy pomysł na własną firmę oraz szukasz wsparcia finansowego i merytorycznego, to dla Ciebie właśnie ruszyła kolejna edycja programu Youth Business Poland.
Rekrutacja młodych przedsiębiorców zainteresowanych niskooprocentowaną pożyczką oraz współpracą z profesjonalnym coachem lub mentorem trwa do 15 marca 2009.
Youth Business Poland
Youth Business Poland jest częścią Prince’s Youth Business International, sieci programów, która wspiera przedsiębiorczość w blisko 40 krajach świata. Program pomaga młodym osobom stać się przedsiębiorcami poprzez zapewnienie opieki merytorycznej i wsparcia finansowego, w postaci dostępu do niskooprocentowanych pożyczek. Lokalne programy adaptują model YBI z uwzględnieniem kultury i potrzeb ekonomicznych danego społeczeństwa.
W Polsce program Youth Business Poland prowadzony jest pod auspicjami Fundacji Inkubator Technologiczny, działającej w ramach British Polish Chamber of Commerce. Współorganizatorem programu jest firma Coaching Center. W tej edycji programu pożyczki dla młodych przedsiębiorców udzielane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu „Pierwszy Biznes”.
Mentoring
Najważniejszym elementem programu Youth Business Poland jest wsparcie Mentorów i Coachów. Cele Mentoringu i Coachingu są takie same: przyspieszać tempo rozwoju, polepszać efekty działania i podnosić jakość funkcjonowania. Role Mentora i Coacha są jednak różne: mentor to doświadczony przedsiębiorca, który dzieli się wiedzą, doświadczeniem, radami i pomysłami z uczniem – startującym przedsiębiorcą, natomiast coach to partner, z którym wspólnie tworzy się pomysły, planuje działania, ocenia ich skuteczność. W obu przypadkach ostateczna odpowiedzialność za podjęcie decyzji oraz ich wyniki pozostaje w rękach przedsiębiorcy.
Z pomocy Mentora/Coach magą skorzystać osoby w wieku 18-35 lat, które planują założyć firmę lub prowadzą działalność poniżej roku.

Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: zasady udzielania pożyczek
W grudniu 2008 roku Fundacja Inkubator Technologiczny podpisała umowę o współpracy przy projekcie YBP z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank, w ramach programu Pierwszy Biznes, udziela niskooprocentowanych pożyczek młodym ludziom, chcącym założyć własną firmę. Program jest przeznaczony dla osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz osób bezrobotnych legitymujących się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, które nie ukończyły 27 roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Pożyczka może być udzielona zarówno osobie bezrobotnej jak również grupie osób uprawnionych, które wspólnie chcą założyć firmę. Jest ona przeznaczona na finansowanie kosztów realizacji przedstawionego planu rozpoczęcia działalności lub na tworzenie nowego miejsca pracy, w szczególności zaś na zakup wyposażenia technicznego, dostosowanie pomieszczeń. Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 40 tys. zł na jedną uprawnioną osobę.

www.fit.org.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę