19 wrz '06

Zajęcia pn. „Własna firma- zanim zrealizujesz pomysł”

Zajęcia pn. „Własna firma- zanim zrealizujesz pomysł” są przeznaczone dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zajęcia trwają 3 dni. Program warsztatu obejmuje analizę obszarów, które trzeba wziąć pod uwagę zaczym podejmie się decyzję o założeniu firmy. Są to: własne cechy i predyspozycje, analiza pomysłu na biznes, uwarunkowania rynkowe. Zakres tematyczny warsztatu obejmuje:
· bilans własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych,
· analiza szans i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia,
· sporządzanie biznes planu
· rodzaje działalności gospodarczej ,
· formalności , które należy dopełni, aby zarejestrować firmę,
· instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości
Najbliższe zajęcia rozpoczną się 25 września br..
Wszystkie osoby zainteresowanie zapraszamy na wcześniejsze spotkanie z doradcą zawodowym.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Plac Na Stawach 1
tel. (012) 42-40-738


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę