26 sie '16

Zapraszamy na warsztat Kompetencje i predyspozycje zawodowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

zaprasza na warsztat pn.
Kompetencje i predyspozycje zawodowe

Dzięki udziałowi w spotkaniu:
~Będziesz mógł określić swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe
~Będziesz mógł określić doświadczenia i umiejętności, które zostaną wykorzystane w przyszłej pracy
~Dowiesz się co jest ważne w pracy
~Dokonasz wstępnego bilansu swoich kompetencji

Spotkanie odbędzie się w dniu
31 sierpnia 2016 r.
w godz. 10.00–14.00

w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1, sala 006

Na zajęcia można zapisywać się osobiście
w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
Plac Na Stawach 1, pok. 003,
telefonicznie 12 4240738 lub
drogą elektroniczną: centrum.krakow@wup-krakow.pl

Zajęcia są bezpłatne.

Zapraszamy!