26 sie '16

Zapraszamy na zajęcia: Komunikacja społeczna w miejscu pracy i nie tyl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

zaprasza na zajęcia pn.
Komunikacja społeczna w miejscu pracy i nie tylko

Uczestnictwo w zajęciach pozwoli uzyskać wiedzę z zakresu efektywnej komunikacji.
Tematyka zajęć:
 Komunikacja werbalna i niewerbalna
 Jak porozumiewać się z innymi?
 Asertywność
 Jak reagować na krytykę?
 Analiza ról, które można pełnić w zespole
 Radzenie sobie ze stresem

Spotkanie odbędzie się w dniu
30 sierpnia 2016 r.
w godz. 10.00–14.00

w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1, Sala 006

Na zajęcia można zapisywać się osobiście Plac Na Stawach 1, sala 003,
telefonicznie 12 4240738 lub drogą elektroniczną: centrum.krakow@wup-krakow.pl

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

Zapraszamy!


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę