13 maj '08

Zespół CRD Projekt Zarządzania Ryzykiem

Zespół CRD Projekt Zarządzania Ryzykiem

Projekt jest skierowany do studentów IV i V wyższych uczelni, bez względu na profil nauki zainteresowanych tematyką zarządzania ryzykiem.

W ramach stażu zespół CRD oferuje grupie studentów możliwość współpracy w procesie wdrażania dyrektyw kapitałowych w polskim systemie prawa.

Osoby wybrane do projektu, mogą zostać zatrudnione w KNF w Warszawie w okresie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku w ramach stażu zawodowego. Projekt rozpoczyna się tygodniowym szkoleniem wstępnym, podczas którego uczestnicy programu zapoznają się z podstawowymi zasadami funkcjonowania KNF ( w szczególności projektu CRD) oraz rozpoczynają cykl szkolenia wewnętrznego, ekwiwalentu szkolenia dla doradców inwestycyjnych według międzynarodowego programu szkoleniowego. W trakcie stażu, osoby uczestniczą w comiesięcznym szkoleniu technicznym z reguły jednodniowym. W maju 2009 roku, wszyscy stażyści podchodzą do wewnętrznego egzaminu weryfikującego wiedzę w zakresie wiedzy wymaganej do egzaminu doradztwa inwestycyjnego CFA – poziom podstawowy. Podczas całego projektu, poszczególni uczestnicy podlegają ocenie merytorycznej właściwej dla pracowników KNF oraz pomocy ze strony mentora. Mentora wyznacza zespół CRD spośród pracowników posiadających długoletnie doświadczenie zawodowe lub naukowe.

Rekrutacja rozpoczyna się 12 maja 2008 roku, do dnia 10 czerwca 2008 roku, czekamy na zgłoszenia osób zainteresowanych, zgłoszenia po terminie nie rozpatrujemy, osoby zakwalifikowane do dalszej części zostaną zaproszone do siedziby KNF w Warszawie na spotkanie rekrutacyjne, podczas którego zostaną ocenione predyspozycje kandydatów do projektu. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o kwalifikacji pod koniec czerwca 2008 roku.

Niniejsza informacja stanowi uzupełnienie do ogłoszenia nr J-CRD/08 opublikowanego na stronie www.knf.gov.pl.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę