16 sty '08

ZOSTAŃ AMBASADOREM

ZOSTAŃ AMBASADOREM

Fundacja poszukuje aktywnych, lubiących wyzwania osób, którym bliskie są cele Fundacji im. Lesława A. Pagi i które chcą poświęcić część swojego wolnego czasu działaniom na rzecz ich realizacji oraz zdobyć cenne doświadczenie. Ambasadorami mogą zostać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci. Ambasadorzy mogą zaangażować się we wszystkie programy realizowane przez Fundację lub tylko w wybrane z nich, a w związku z tym mogą zostać Ambasadorami Fundacji (min. 2 projekty) lub pojedynczych projektów.
Obecnie Ambasadorzy mogą zaangażować się w kampanie promocyjne następujących projektów:
· Akademia Liderów Rynku Kapitałowego (ALRK) – nowatorski program szkoleń i staży, skierowany do studentów i absolwentów zainteresowanych tematyką zw. z rynkiem kapitałowym,
· Stypendium im. Lesława A. Pagi – nagroda w wysokości 15 tys. USD dla utalentowanych studentów i absolwentów na realizację innowacyjnego projektu,
· Indeks Start2Star (S2S) – program stypendialny dla uzdolnionych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin.
Więcej informacji o projektach na stronie: www.paga.org.pl

Wszyscy ambasadorzy dostaną zaświadczenia opisujące wykonane przez nich pracę, a najlepsi zostaną nagrodzeni!!!
Nagrody:
· Płatne staże w działach marketingu firmy Deloitte / dotyczy tylko studentów,
· Płatny staż w Fundacji im. Lesława A. Pagi / dotyczy tylko studentów,
· Atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Jeśli chcesz zostać Ambasadorem Fundacji, Ambasadorem ALRK, Abasadorem Stypendium lub Ambasadorem S2S, wypełnij formularz i wyślij go na adres sekretariat@paga.org.pl.
Termin zgłoszeń: 15 luty 2008 r.

KONTAKT: sekretariat@paga.org.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę