16 mar '21

Dzień Otwarty – 1

Dzień Otwarty – 1
Mapa niedostępna

Adres
Al. Kijowska 14
Kraków
małopolskie

30-079
Poland


Link do spotkania : Postaw na Siebie, czyli jak zbudować skuteczne CV?

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac4393688fb98428284719cd9e3f5facc%40thread.tacv2/1615811901299?context=%7b%22Tid%22%3a%22785acb66-71d5-49f6-b377-37a292991048%22%2c%22Oid%22%3a%225c0e84be-f7e4-445c-807e-fac33c95891c%22%7d

Najbliższe wydarzenia

  • W najbliższym czasie nie odbywają się tutaj żadne wydarzenia

  • Zamieść ofertę

    pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

    zamieść ofertę