Młodszy księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Warunki pracy

 • praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
 •  praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności,
 • obsługa innych urządzeń biurowych,
 • obsługa klienta zewnętrznego,
 •  na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne – okna,
 •  narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka,
 • praca w budynku nie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł
 • Ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych
 • Prowadzi wymagane ewidencje i rejestry

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • Znajomość zagadnień podatkowych, w tym: Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa , Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne , Ustawa z dnia 09.09.2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych , Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach z dnia 22.08.2005 r.
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Wymagana jst grzecznoość i uprzejmość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)

Aplikować można przez link: https://www.praca.pl/mlodszy-ksiegowy_7537620.html

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aplikacje@wszib.edu.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę