Administrator Systemów

 • Gdziekolwiek

PGE Systemy S.A.

Miejsce pracy: lokalizacja PGE Systemy na terenie całej Polski

Zakres obowiązków

 • Administrowanie systemami informatycznymi.
 • Udział we wdrożeniu systemu wspomagającego identyfikację, ocenę, analizę i raportowanie ryzyk korporacyjnych w GK PGE oraz identyfikację, analizę i raportowanie danych dotyczących zdarzeń szkodowych występujących w toku działalności prowadzonej przez Spółki z GK PGE.
 • Udział w postępowaniach przetargowych i wdrożeniowych (przygotowanie OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, ocena ofert, dostosowanie umów serwisowych/wdrożeniowych do wymagań biznesowych).
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie wdrożeń oraz bieżących zagadnień (na podstawie umowy wsparcia zewnętrznego).
 • Zbieranie wymagań od klientów
 • Pomoc przy tworzeniu scenariuszy testów oraz współudział w testach wdrażanych systemów
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji użytkownika i instrukcji
 • Szczegółowe dokumentowanie zgłoszeń i podjętych kroków w celu ich rozwiązania
 • Poszukiwanie możliwości udoskonalania i optymalizacji działania aplikacji oraz urządzeń
 • Uczestnictwo w projektach mających na celu rozwój aplikacji i systemów.
 • Współpraca z zespołem utrzymaniowym i projektowym

Oczekiwane:

 • Doświadczenie i umiejętności w pracy z systemami/aplikacjami do Oceny Ryzyka
 • Doświadczenie merytoryczne i praktyczne w zakresie raportowania ESG
 • Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi (celem jest wsparcie Użytkownika/Klienta w eksploatacji innych systemów informatycznych)
 • Ukończone studia wyższe w dziedzinie informatyki
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej w tym języku
 • Umiejętność szybkiej nauki obsługi interfejsów aplikacji oraz rozumienia zaimplementowanych procesów
 • Proaktywne podejście do rozwiązywania problemów
 • Zdolności komunikacyjne oraz analityczne

Mile widziane:

 •  Znajomość relacyjnych baz danych (SQL Server)
 •   Znajomość MS SQL i języka SQL
 • Praktyczna znajomość platformy Microsoft Power BI

Praca kandydata polegałaby na wzmocnieniu zdolności GK PGE do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych przy utrzymywaniu zrównoważonej ekspozycji GK PGE na ryzyka. Także aktywne uczestnictwo w rozwoju systemów Oceny Ryzyk i innych systemów informatycznych oraz wdrażaniu ich w kolejnych podmiotach Grupy PGE.

Oferujemy

 • Umowa o pracę lub B2B
 • System premiowy
 • Dodatkowy dzień wolny 14 sierpnia z okazji Dnia Energetyka

Aplikować można przez link: https://www.praca.pl/administrator-systemow_7092171.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aplikacje@wszib.edu.pl