Analityk Finansowy

 • Kraków

NES Global Talent

NES Global Talent

Opis stanowiska       

 • Wsparcie w raportowaniu wewnątrz grupowym w zakresie wyników aktualnych za dany okres finansowy, prognoz na kolejne okresy oraz budżetowania
 • Wparcie przy rozwijaniu narzędzi oraz metod analizy kosztów, przygotowania prognoz oraz budżetów
 • Współudział w analizie wyników finansowych – wykonanych i prognozowanych
 • Terminowe przygotowywanie niezbędnych raportów i zestawień, raportowanie danych
 • Realizację zadań związanych z raportowaniem wyników bieżących (m. in. analizy sprzedaży; miesięczne analizy odchyleń na cenach zakupowych; analizy odchyleń między wynikami bieżącymi, a prognozowanymi, itp.)
 • Wsparcie w finansowym zamykaniu miesiąca (przygotowywanie niezbędnych danych – np. kalkulacje rezerw, zestawienia rentowności sprzedaży, zestawienia kosztowe, itp.)
 • Współpracę z różnymi działami w zakresie wynikającym z wykonywanych zadań – wsparcie w terminowym analizowaniu, kontrolowaniu, planowaniu i budżetowaniu finansowym, analizy wspierające kontrolę i redukcję kosztów, inne analizy finansowe lub związane z efektywnością, itp.
 • Współudział w sporządzaniu raportów korporacyjnych: analiza zdarzeń, raportowanie segmentowe, inne wymagane przez Grupę

Wymagania   

 • Wykształcenie wyższe w zakresie finansów lub księgowości (certyfikaty księgowe lub finansowe będą dodatkowym atutem)
 • Ogólna znajomość przepisów US GAAP, zasad księgowości, wiedza o finansach i zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym (znajomość oceny projektów inwestycyjnych będzie dodatkowym atutem),
 • Umiejętność posługiwania się aplikacjami MS Office (w szczególności MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint) oraz SAP R/3 ,(znajomość aplikacji HFM będzie dodatkowym atutem),
 • Rozwinięte zdolności interpersonalne (komunikacja, współpraca w zespole, proaktywna postawa),
 • Orientacja na cele, samoorganizacja, efektywność w działaniu, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolności decyzyjne i analityczne, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

Oferujemy   

 • Rozwój w strukturach amerykańskiej korporacji z branży automotive
 • Opiekę medyczną
 • Kartę multisport
 • Dofinansowanie do posiłków

Aplikować można przez link:  https://www.praca.pl/analityk-finansowy_7185795.html

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aplikacje@wszib.edu.pl