Ekspert ds. Systemu SAP AM obszar IM/PS

  • Kraków

Stanowisko: Ekspert ds. Systemu SAP AM obszar IM/PS

Nazwa firmy: PGE Systemy S.A.

Opis stanowiska:
• Realizacja utrzymania usługi SAP AM w zakresie bieżącego rozwiązywania zgłaszanych problemów, oraz rozwoju systemu SAP w obszarze modułów IM/PS – zarządzanie inwestycjami i projektami, PM – zarządzanie gospodarką remontową
• Doradztwo i wsparcie w obszarze SAP IM/PS, PM w zakresie możliwości rozszerzenia i zmian zakresu funkcjonalności udostępnianych w ramach usługi SAP AM , w tym:
o bieżące konsultacje dotyczące zgłaszanych potrzeb biznesowych i dostosowania systemu do oczekiwanych zmian,
o weryfikacja możliwości technicznych dotyczących możliwości implementacji nowych rozwiązań zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,
o wsparcie w zakresie opracowania wymagań do zgłaszanych potrzeb biznesowych,
o szacowanie pracochłonności zmian do systemu
o ocena możliwości i przydatności nowych rozwiązań technologicznych w ramach usługi oraz rekomendacje i inicjowanie zmian istotnych z perspektywy utrzymania i rozwoju systemu SAP
o realizacja zadań związanych z rozwiązywaniem problemów użytkowników i konfiguracją systemu
o prowadzenie szkoleń użytkowników w ramach zgłaszanych potrzeb
o przestrzeganie obowiązujących procedur
o zapewnienie bezpieczeństwa systemu

Wymagania:
• Znajomość modułów SAP: IM/PS oraz PM systemu ERP w stopniu pozwalającym na samodzielne rozwiązywanie problemów użytkowników oraz konfigurację systemu
• Znajomość procesów biznesowych w obszarze zarządzania inwestycjami i gospodarki remontowej
• Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne o profilu informatyka, telekomunikacja, bezpieczeństwo)
• Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
• Dobra organizacja pracy, wysokie umiejętności analityczne i dotyczące pracy w zespole
• Proaktywna postawa i zaangażowanie w codzienną pracę
• Znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym

Mile widziane:
• Znajomość innych modułów SAP (MM, CO)

Oferujemy:
• Umowa o pracę
• System premiowy
• Praca hybrydowa
• Liczne świadczenia z ZFŚS
• Dostęp do najnowszych technologii
• Pracę w zróżnicowanych zespołach, otwartych i nastawionych na rozwój
• Dodatkowy dzień wolny 14 sierpnia z okazji Dnia Energetyka

 

Proszę o aplikowanie przez:  https://www.praca.pl/ekspert-ds-ds-systemu-sap-am-obszar-im-ps_7890108.html

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aplikacje@wszib.edu.pl