Księgowy

  • Kraków

Stanowisko: Księgowy

Nazwa firmy: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Opis stanowiska :
– praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
– praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności,
– obsługa innych urządzeń biurowych,
– obsługa klienta zewnętrznego,
– na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne – okna,
– narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka,
– praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań:
• prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł
• dokonuje rozliczenia z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i ceł oraz wydawania postanowień w tym zakresie
• ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych
• prowadzi wymagane ewidencje i rejestry

Wymagania:
-wykształcenie: średnie
-doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
• znajomość zagadnień w tym: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w szczególności: Dział I – przepisy ogólne, Dział III – zobowiązania podatkowe, Dział IV – postępowanie podatkowe
• niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
• konieczny jest otwarty stosunek do klienta
• umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)

 

Proszę o aplikowanie przez: https://www.praca.pl/ksiegowy_7897329.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aplikacje@wszib.edu.pl