Młodszy księgowy

  • Kraków

Stanowisko: Młodszy księgowy

Nazwa firmy: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Opis stanowiska:

-praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
-praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności,
-obsługa innych urządzeń biurowych,
-obsługa klienta zewnętrznego,
-na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne – okna,
-narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka,
-praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań:

-prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł,
– ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych,
– prowadzi wymagane ewidencje i rejestry.

Wymagania:

-wykształcenie: średnie
-doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
• Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań, w tym: Ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
• Wymagana jest grzeczność i uprzejmość
• Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

• umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).

 

Proszę o aplikowanie przez: https://www.praca.pl/mlodszy-ksiegowy_7913466.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aplikacje@wszib.edu.pl