Oferta pracy dla absolwentów

 • Kraków

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

to placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, współpracująca z zagranicznymi placówkami i instytutami zajmującymi się tematyką profilaktyki i walki z nowotworami. Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii i standardów postępowania w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym i leczenia pacjentów. W realizacji celów Instytut opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach i metodach badawczych, jak i na wysoko wykwalifikowanych i odpowiedzialnych pracownikach i zaangażowanej kadrze naukowej.

Poszukujemy kandydata do pracy w Dziale Organizacyjnym w NIO-PIB Oddziale w Krakowie.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • warunki do rozwoju zawodowego,
 • pracę w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pracę w małym zespole w przyjaznej i miłej atmosferze.
 • praca w centrum Krakowa.
 • godziny pracy: 7.25 – 15.00Od kandydata oczekujemy:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, dokładność, wnikliwość oraz dobra organizacja pracy,
 • zdolność do analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Gwarantujemy możliwość pozyskania szerokiej wiedzy z zakresu:

 • w zakresie pozyskiwania dotacji finansowych w ramach projektów unijnych oraz dotacji ministerialnych w tym:

− pozyskiwanie oraz analizowanie niezbędnych informacji do tworzenia projektów/ wniosków aplikacyjnych,

− udział w procesie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w tym bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Instytutu,

− rozliczanie finansowe projektów, w tym: kontrola prawidłowości angażowania personelu, wystawionych faktur, sporządzanie wniosków o płatność, analiz wykonania budżetu w trakcie realizacji, prowadzenie bieżącej ewidencji związanej z wydatkowaniem środków w ramach projektów, monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków;

 • opracowywanie dokumentów organizacyjnych Instytutu;
 • realizacja wniosków w trybie dostępu do informacji publicznej;

 

Dużym atutem będzie:

 • znajomość zasad księgowości;
 • znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów
 • znajomość zasad ubiegania się i rozliczania projektów finansowanych ze środków: Agencji Badań Medycznych, Programów ramowych KE;
 • wiedza na temat aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów B+R w szczególności finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • znajomość zasad oraz umiejętność tworzenia analiz kosztów i korzyści, budżetów, harmonogramów rzeczowo-finansowych dla projektów B+R a także udział w ich realizacji i sprawozdawczości;
 • znajomość przepisów ustawy o instytutach badawczych oraz działalności leczniczej będzie dodatkowym atutem

 

Zapraszamy do kontaktu: Narodowy Instytut Onkologii Oddział w Krakowie  – Dział Organizacyjny

email: dzial.organizacyjny@onkologia.krakow.pl

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aplikacje@wszib.edu.pl