Software Developer

  • Kraków

Stanowisko: Software Developer

Nazwa firmy: FDM Grupa Polska sp. z o.o.

Informacje o firmie: FDM jest globalną firmą, świadczącą profesjonalne usługi doradztwa dla przedsiębiorstw, zapewniając im dostęp do najlepszych kadr. Rekrutujemy i szkolimy absolwentów, byłych pracowników sił zbrojnych i osoby powracające do pracy, przygotowując je do roli specjalistów w zakresie IT i biznesu, a następnie wdrażając do pracy jako naszych konsultantów w renomowanych firmach polskich i międzynarodowych.
Naszym klientom dajemy dostęp do najlepszych kadr, reprezentujących zawody przyszłości. Kandydatom oferujemy możliwość szkolenia i rozpoczęcia pracy bez własnego wkładu finansowego. Posiadając centra w Europie, Ameryce Północnej i regionie Azji i Pacyfiku, FDM stał się jednym z głównych międzynarodowych pracodawców, a dzięki polityce równych szans, wysokiej jakości kursom i licznym programom pracowniczym, FDM zdobył szereg nagród i akredytacji.

O programie:
Program IT dla powracających na rynek pracy jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn nie pracowali przez rok lub dłużej, a chcieliby powrócić na pełny etat i kontynuować swoją karierę zawodową w obszarze IT.
Program jest tak zaprojektowany, aby osoby po dłużej przerwie mogły powrócić do pracy na szczeblu, na którym wcześniej zakończyły ścieżkę zawodową lub wyższym, w wiodących firmach polskich i zagranicznych.
Jest to okazja do podniesienia kwalifikacji w zakresie obecnych i pojawiających się technologii, zapoznawania się z najlepszymi praktykami branżowymi oraz poszerzania wiedzy technicznej i pracy dla wiodących na rynku firm.

Wymagania:
• Minimum 2-letniego doświadczenia w zakresie tworzenia oprogramowania (na stanowisku programisty lub specjalisty z zakresu testowania automatycznego)
• Minimum 12-miesięcznej przerwy w karierze IT lub zawodowej w ogóle
• Chęci powrotu na stanowisko pełnoetatowe
• Możliwości zaangażowania się na 18 miesięcy po odbyciu szkolenia

Oferujemy:
• 14 tygodni intensywnego szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę
• Minimum 18-miesięczne zatrudnienie u jednego z naszych klientów, wiodących firm polskich i międzynarodowych
• Możliwość przekwalifikowania się lub zdobycia dodatkowych umiejętności bez wkładu finansowego
• Stała opieka i wsparcie podczas treningu, jak również pracy u klienta, aby ten okres był nie tylko owocny merytorycznie, ale też bezpieczny.

 

Proszę o aplikowanie przez: https://www.praca.pl/software-developer_7887552.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aplikacje@wszib.edu.pl