Specjalista

  • Kraków

Stanowisko: Specjalista

Nazwa firmy: Urząd Statystyczny w Krakowie

Informacje o firmie: Urząd Statystyczny w Krakowie

 Warunki pracy:
Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.

Opis stanowiska:
• Przygotowuje i realizuje badania statystyczne;
• Kontroluje, analizuje i weryfikuje wyniki badań;
• Opracowuje zbiorcze informacje statystyczne;
• Współdziała w opracowaniu metodologii i organizacji badań statystycznych;
• Współpracuje z projektantami i programistami systemów informatycznych.

Wymagania:
-wykształcenie: wyższe;
-doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego;
• Język angielski na poziomie komunikatywnym;
• Wiedza z zakresu statystyki i ekonomii;
• Wiedza z zakresu organizacji i metodologii badań statystycznych;
• Znajomość ustawy o statystyce publicznej i ustawy o służbie cywilnej;
• Znajomość pakietu MS Office;
• Rzetelność;
• Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
• Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe;
• Poszukiwanie informacji;
• Współpraca;
• Komunikacja interpersonalna;
• Komunikacja pisemna;
• Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Korzystanie z pełni praw publicznych;
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
• Znajomość Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej;
• Znajomość programów obsługujących bazy danych i do analizy danych statystycznych;
• Myślenie analityczne;
• Orientacja na klienta / interesanta.

 

Proszę o aplikowanie przez: https://www.praca.pl/specjalista_7899993.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aplikacje@wszib.edu.pl