Specjalista

  • Kraków

Stanowisko: Specjalista

Nazwa firmy: Urząd Statystyczny w Krakowie

Warunki pracy:
Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.

Opis stanowiska: 
• Współdziała w opracowaniu zbiorczych informacji statystycznych (publikacje, biuletyny, roczniki i inne opracowania)
• Realizuje prace redakcyjne związane z opracowaniem materiałów statystycznych (skład komputerowy, wykresy, mapy, kartogramy, kontrola formalna opracowania statystycznego)
• Współdziała w przygotowaniu analiz krótkookresowych i długookresowych o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie oraz w układach regionalnych
• Współdziała w opracowaniu informacji wynikowych z badań statystycznych

Wymagania:
-wykształcenie: wyższe
-doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
• Język angielski na poziomie komunikatywnym
• Ogólna znajomość ustawy o statystyce publicznej i ustawy o służbie cywilnej
• Umiejętność obsługi pakietu MS Office
• Rzetelność
• Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
• Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
• Współpraca
• Komunikacja interpersonalna
• Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
• Znajomość programu Corel Draw, pakietu Adobe (InDesign, Illustrator, Acrobat)
• Myślenie analityczne

 

Proszę o aplikowanie przez: https://www.praca.pl/specjalista_7889220.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aplikacje@wszib.edu.pl