Starszy księgowy

Stanowisko: Starszy księgowy

Nazwa firmy: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Opis stanowiska:
– praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji;

– praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności;

– obsługa innych urządzeń biurowych;

– obsługa klienta zewnętrznego;

– na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne – okna;

– narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka;

– praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań:
– prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł;
– dokonuje rozliczenia z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i ceł oraz wydawania postanowień w tym zakresie;
– ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych;
– prowadzi wymagane ewidencje i rejestry.

Wymagania:
– wykształcenie: średnie;
– doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego;
– znajomość zagadnień w tym: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w szczególności: Dział I – przepisy ogólne, Dział III – zobowiązania podatkowe, Dział IV – postępowanie podatkowe< /li>;
– niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa;
– konieczny jest otwarty stosunek do klienta;
– umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
– Posiadanie obywatelstwa polskiego;
– Korzystanie z pełni praw publicznych;
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
– umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).

 

Proszę o aplikowanie przez: https://www.praca.pl/starszy-ksiegowy_7918122.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aplikacje@wszib.edu.pl