Zastępca Głównego Księgowego

  • Praca
  • Kraków

Stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego

Nazwa firmy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opis stanowiska: 
• posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: finanse, ekonomia,
• posiada minimum 6-letnie doświadczenie w pracy na samodzielnym w obszarze finansowo- księgowym oraz minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego lub Zastępcy Głównego Księgowego,
• posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg,
• zna przepisy prawne związane z ustawami: o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, o finansach publicznych oraz ordynację podatkową,
• zna pakiet MS Office oraz programy finansowo-księgowe,
• jest rzetelny i terminowy w działaniu,
• potrafi kierować zespołem i pracować pod presją czasu.

Dodatkowo docenimy:

• znajomość przepisów prawnych związanych z ustawą: Prawo wodne, Prawo budowlane oraz Kodeksem postępowania administracyjnego.

Wymagania: 

• prowadzenie ksiąg rachunkowych RZGW zgodnie z przepisami prawa,
• kierowanie wydziałem finansowo- księgowym oraz pracami nad stałym usprawnieniem procesów księgowych,
• współudział w wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach planu finansowego jednostki,
• nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych i zaangażowania środków budżetowych,
• przygotowywanie raportów, analiz i sprawozdań z wykonania budżetu jednostki na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
• współtworzenie sprawozdań finansowych PGW WP w zakresie jednostki RZGW.

Oferujemy:

• Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
• Dofinansowanie do prywatnej opieki.
• Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
• Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
• Dofinansowanie do karty sportowej.
• Zgrany zespół i miłą atmosferę.
• Pracę, która ma znaczenie.

Termin składania CV: 20 stycznia 2023 r.

 

Proszę o aplikowanie przez: https://www.praca.pl/zastepca-glownego-ksiegowego_7840347.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aplikacje@wszib.edu.pl