Regulamin

Poniższe warunki regulują stosunki pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie działającą poprzez Biuro Karier a użytkownikami strony internetowej www.wszib.edu.pl/kariery oraz odnoszą się do wszelkich kwestii związanych z korzystaniem ze strony. Korzystając ze strony, użytkownik automatycznie akceptuje warunki regulaminu.

Działalność Akademickiego Biura Karier WSZiB w kwestiach związanych z administracją strony (o ile w ogłoszeniu wyraźnie nie zaznaczono inaczej) ogranicza się do informowania o różnego rodzaju ofertach pracy, stażu i praktyk, które można przeglądać na stronie www.wszib.edu.pl/kariery. Informacje i ogłoszenia zamieszczane są w dobrej wierze. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną ofert i komunikatów zamieszczonych na stronie bezpośrednio przez osoby fizyczne, firmy lub przez pracowników biura na życzenie firm wyrażone telefonicznie lub mailowo.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę